top of page

משורים לאלומיניום

מיועד לחתוך: פרופיל אלומיניום לכל סוגיו

מתאים לחיתוך נקי ,מהיר וחזק.

מסורי האלומיניום עבים יותר מהמשורים הרגילים על מנת שיעמדו בעומסים הרצויים

מצויד בשן מיוחדת לחיתוך האלומיניום (NF GRID)

NF 4006

 על מנת לקבל את המסורים בכל קדח וחורים לפי דרישה לחץ על כפתור המידע משמאל ושלח בקשה.

bottom of page