top of page

משורים בהתאמה

MTS 4014

מסורים מיוחדים ע"פ דרישה

מתאים לעבודות מיוחדות

חיתוך לחריצים ע"פ עובי נדרש.

השחזה "שפיץ" לחיתוך 45 מעלות וכיפול החומר.

- יש לציין:​

  1. איזה חומר מעוניינים לחתוך או איזה השחזה רצויה.

  2. עובי החיתוך הרצוי (מ2.0 מ"מ עד 13.0 מ"מ)

  3. קוטר המסור הרצוי.

  4. קדח המסור.

bottom of page