top of page

משורים לפלסטיק

TCG 3007

מיועד לחתוך: פלסטיק לכל סוגיו.

מתאים לחיתוך מהיר וסופר נקי.

השחזה מיוחדת למניעת הנמסות והדקות הפלסטיק אל גוף המשור.

השחזה מיוחדת למניעת גרדים בסוף החיתוך

מסורים דקים על מנת להוריד את פחת החומר.

bottom of page