ATB 4001

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים.

מתאים לחיתוך חומרים מצופים בצד אחד.

לחיתוך חלק ונקי.

פתחי אוורור בגוף המשור לאוורור וקירור טוב יותר

"גב הגמל" מאחורי השן מאפשר שחרור שבבים טוב יותר לחיתוך גבוה מקסימלי.

מיועד לחתוך: עץ מלא, יבש או רטוב לאורך הסיבים 

מתאים לחיתוך מהיר וגס בגובה.

ATB 2001

מיועד לחתוך: עץ מלא, יבש או רטוב לאורך ונגד הסיבים

מתאים לחיתוך מהיר וקשה.

 
 
 
 
 
 
 

משורים לעץ

מיועד לחתוך: עץ קשה או רך לאורך ונגד הסיבים.

מתאים לחיתוך חומרים מצופים בצד אחד.

מיועד לחתוך: עץ מלא, דחוס או מצופה בצד אחד לאורך ונגד הסיבים.

מסורים דקים על מנת להוריד את פחת החומר בעצים יקרים.

מתאים לביצוע חריצים בעובי 2.3 או 2.5 מ"מ לפי דרישה.

TCG 3002-3

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לחומרים מצופים בצד 1.

מתאים לחיתוך אגרסיבי ונקי.

מצוין לחיתוך נקי בחומרים קשים מצופי פורמייקה בצד העליון של החיתוך.

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לחומרים מצופים ב-2 הצדדים.

מתאים לחיתוך סופר ונקי.

מיועד לחיתוך סיבית מצופה מלמין ושאר החומרים המשמשים לריהוט הביתי.

מצויד בשיניים סופר קשות על מנת להעריך את חיי החיתוך. (LONG LIFE TIP).

מסומן בצהוב- האקסטרה – שן גדולה יותר וקשה יותר מעניקה יותר אורך חיתוך ועוד 0.5 מ"מ באורך השן (כ-4 השחזות יותר מהמתחרים)

TCGN 3008

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לחומרים מצופים ב-2 הצדדים.

מתאים לחיתוך סופר ונקי.

מיועד לחיתוך סיבית מצופה מלמין ושאר החומרים המשמשים לריהוט הביתי.

מצויד בשיניים סופר קשות על מנת להעריך את חיי החיתוך. (LONG LIFE TIP).

השחזה מיוחדת לאורך חיים גדול יותר – מחויב להשתמש בפוריץ לקבלת חיתוך נקי בגב החומר.

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לחומרים מצופים ב-2 הצדדים.

מתאים לחיתוך סופר ונקי וחלק

מיועד לחיתוך סיבית מצופה מלמין!

השחזה שפיצית והחדה במיוחד לחיתוך הכי נקי שיש!!

COM 4011

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לכל סוגי העץ!

 מתאים לחיתוך חזק, אגרסיבי עץ גבוה או נמוך ונקי כאחד!

מסור עבה וחזק לחיתוך שלל חומרי העץ.

מומלץ מאוד לכל נגר – משור 1 יכול לחתוך הכל!

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לכל סוגי העץ.           

מותאם לחיתוך במכונות הגשר מצויד בשיניים סופר קשות על מנת להעריך את חיי החיתוך (SUPER LONG LIFE TIP).

אפשר לקבל את המסורים בכל קדח וחורים לפי דרישה

MCK 4012

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לכל סוגי העץ!       

פוריץ לחיתוך במכונות הגשר המותאם למשור הגדול כסט

מצויד בשיניים סופר קשות על מנת להעריך את חיי החיתוך. (SUPER LONG LIFE TIP).

אפשר לקבל את המסורים בכל קדח וחורים לפי דרישה

TCG 4003-4

TCG 4004

DFN 1016

SET