top of page

משורים לעץ

פתחי אוורור בגוף המשור לאוורור וקירור טוב יותר

"גב הגמל" מאחורי השן מאפשר שחרור שבבים טוב יותר לחיתוך גבוה מקסימלי.

מיועד לחתוך: עץ מלא, יבש או רטוב לאורך הסיבים 

מתאים לחיתוך מהיר וגס בגובה.

מיועד לחתוך: עץ מלא, יבש או רטוב לאורך ונגד הסיבים

מתאים לחיתוך מהיר וקשה.

ATB 2001

AT 1006
ATB 2001

מיועד לחתוך: עץ קשה או רך לאורך ונגד הסיבים.

מתאים לחיתוך חומרים מצופים בצד אחד.

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים.

מתאים לחיתוך חומרים מצופים בצד אחד.

לחיתוך חלק ונקי.

ATB 4001

מיועד לחתוך: עץ מלא, דחוס או מצופה בצד אחד לאורך ונגד הסיבים.

מסורים דקים על מנת להוריד את פחת החומר בעצים יקרים.

מתאים לביצוע חריצים בעובי 2.3 או 2.5 מ"מ לפי דרישה.

TCG

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לחומרים מצופים בצד 1.

מתאים לחיתוך אגרסיבי ונקי.

מצוין לחיתוך נקי בחומרים קשים מצופי פורמייקה בצד העליון של החיתוך.

TCG 3002-3

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לחומרים מצופים ב-2 הצדדים.

מתאים לחיתוך סופר ונקי.

מיועד לחיתוך סיבית מצופה מלמין ושאר החומרים המשמשים לריהוט הביתי.

מצויד בשיניים סופר קשות על מנת להעריך את חיי החיתוך. (LONG LIFE TIP).

מסומן בצהוב- האקסטרה – שן גדולה יותר וקשה יותר מעניקה יותר אורך חיתוך ועוד 0.5 מ"מ באורך השן (כ-4 השחזות יותר מהמתחרים)

TCG 4003-4

TCGN 3008

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לחומרים מצופים ב-2 הצדדים.

מתאים לחיתוך סופר ונקי.

מיועד לחיתוך סיבית מצופה מלמין ושאר החומרים המשמשים לריהוט הביתי.

מצויד בשיניים סופר קשות על מנת להעריך את חיי החיתוך. (LONG LIFE TIP).

השחזה מיוחדת לאורך חיים גדול יותר – מחויב להשתמש בפוריץ לקבלת חיתוך נקי בגב החומר.

TCGN 3008

DFN 1016

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לחומרים מצופים ב-2 הצדדים.

מתאים לחיתוך סופר ונקי וחלק

מיועד לחיתוך סיבית מצופה מלמין!

השחזה שפיצית והחדה במיוחד לחיתוך הכי נקי שיש!!

DFN 1016

COM

COM 4011

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לכל סוגי העץ!

 מתאים לחיתוך חזק, אגרסיבי עץ גבוה או נמוך ונקי כאחד!

מסור עבה וחזק לחיתוך שלל חומרי העץ.

מומלץ מאוד לכל נגר – משור 1 יכול לחתוך הכל!

SET TCG

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לכל סוגי העץ.           

מותאם לחיתוך במכונות הגשר מצויד בשיניים סופר קשות על מנת להעריך את חיי החיתוך (SUPER LONG LIFE TIP).

אפשר לקבל את המסורים בכל קדח וחורים לפי דרישה

מיועד לחתוך: עץ לאורך ונגד הסיבים, לכל סוגי העץ!       

פוריץ לחיתוך במכונות הגשר המותאם למשור הגדול כסט

מצויד בשיניים סופר קשות על מנת להעריך את חיי החיתוך. (SUPER LONG LIFE TIP).

MCK 4012

אפשר לקבל את המסורים בכל קדח וחורים לפי דרישה

TCG 4004

SET

bottom of page